Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller

Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller

Sürücü ehliyetine sahip olup araç koltuğuna oturan şahısların aracın çalıştırılması anı itibari ile trafik içerisinde sürüş esnasında hata ve kusur yapma ihtimalleri ortaya çıkar. Sürüş esnasında ortaya çıkabilecek hata ve kusurlar karayolları trafik kanununda belirtilen hallerden dolayı oluşması neticesinde asli kusurlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde bulunan 84. maddesinde bulunan hata ve kusurlar asli kusur olarak adlandırılır. Çeşitli sebeplere dayanarak ortaya çıkabilen trafik kazalarında kusuru oranı önemi arkasından oluşacak durumlar içerisinde önemlidir. Gerek araç sahiplerinin haklarını ya da kazadan dolayı oluşabilecek sigorta ve kasko şirketlerine dayanacak işlemlerde tüm uygulamalar kusuru oranına göre şekillenmektedir.

Trafik Kazalarını Oluşturan Durumlar

Tüm bu süreçler içerisinde asli kusuru sahibi sürücüler tüm sorumlulukları üstlenmek zorunda kalır. Asli kusur olarak sayılan durumlar içerisinde;

  • Kırmızı ışıkta ya da görevli memurun dur ikazında geçmek,
  • Taşıt giremez işaretinin bulunduğu yola girmek,
  • İkiden fazla şeridin oluşturduğu karayollarında karşı yönden gelen araca ait şeride geçmek,
  • Seyir halindeyken herhangi bir durumda öndeki araca arkadan çakmak,
  • Geçme yasağı bulunan yerlerden geçmek,
  • Yol şeridine uymamak,
  • Kavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmemek,
  • Uygun şekilde park etmemek gibi sayabileceğimiz haller bulunur.

Sürüş esnasında yukarda saydığımız kusurlardan herhangi bir ne riayet edilmemesi ve sonucunda oluşabilecek kaza durumlarında sürücüler asli kusurlu olarak sayılır ve oluşabilecek tüm maddi ve manevi tazminat durumlarında sorumlu kalırlar.

Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?