Davranış Psikolojisi ve Genel Kavramlar

Davranış Psikolojisi ve Genel Kavramlar

Günümüz koşullarında davranış bilimi olarak tanımlanan psikoloji biliminin amacı insan ve hayvan davranışlarını incelemektir. Bu çerçevede trafikte insan davranışlarının incelenmesi ile başlayan çalışmaların genel amacı güvenli sürücülük, sürücülük becerileri, yol ve araç ile sürücünün etkileşimi ve yaya davranışı gibi çeşitli konuların bilimsel olarak incelenmesi ve uygulanmasıdır.

Davranış bireylerin ya da konumuz içerisindeki sürücülerin gözlenebilir tüm hareketleridir. Davranışların ortaya çıkabilmesi için onu ortaya çıkaracak bir faktöre yani tetikleyiciye ihtiyaç duyulur. Bu süreçler dâhilinde sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı, sürüş uygunluğu açısından değerlendirilir.

Sürücülerde Davranış Psikolojisi

Davranış psikolojisi ve genel kavramlar içerisinde sürücü nitelikleri araç kullanmak için sonradan edinilen fiziksel ve psikolojik başlıklar olarak değerlendirilir. Örneğin araç kullanmayı öğrenme, öğrenilen kazanılan algılar, beklentiler ve bu konuda belleğin rolü sayılabilir. Her bir sürücünün kendine has kapasitesi bulunmakta bu kapasiteleri araç kullanma becerisi, uygunluk olarak ifade edilebilir. Davranış psikolojisinin sürücüler üzerindeki etkileri araştırılarak süreç dâhilinde trafik kazalarını ve bu kazaların sonucu oluşabilecek yaralanma ve ölümleri azaltabilmektir.

Ülkemiz nüfusuna bağlı olarak büyük şehirlerimiz içerisinde trafiğin yoğun olarak yaşandığı görülmekte olup bu süreçlerin sürücülerdeki davranış psikolojisini etkilediği görülür. Bu süreçler dâhilinde insan davranışlarının incelenmesi, alışılagelmiş ve değişebilecek sürücülük becerileri, yol ve araç ile sürücünün etkileşimi, yani davranışı gibi çeşitli konular üzerinde incelemeler yapılır. Bu konular üzerinde sürücülerin davranış psikolojilerinin en ideal seviyeye gelmesi için çalışmalar önemlidir.

Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?