Eylül 2022 5.Deneme Sınavı 

Sınav Sonucunuz [Doğru/Toplam Soru]

#1. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

#2. Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

#6. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

#7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

#9. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

#10. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

#11. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

#12. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

#13. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?

#14. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

#15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

#16. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#17. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

#20. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

#23. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

#24. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

#25. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

#27. Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

#30. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

#31. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

#32. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

#34. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

#36. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

#37. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

#39. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

#40. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

#41. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

#42. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

#43. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

#44. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

#45. Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

#46. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

#47. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

#48. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

#49. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

#50. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir
Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?