Eylül 2022 2.Deneme Sınavı 

Sınav Sonucunuz [Doğru/Toplam Soru]

#1. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#2. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#4. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

#5. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

#6. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

#7. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

#8. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

#10. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

#11. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

#12. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

#13. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

#14. - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

#16. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

#17. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#19. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

#20. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

#21. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

#22. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

#23. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

#24. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

#25. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

#26. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

#28. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

#29. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

#31. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#32. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?

#33. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

#34. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

#35. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

#36. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

#37. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?

#38. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

#40. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#41. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

#42. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

#43. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

#45. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

#46. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

#47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

#48. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

#49. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

#50. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Sınavı Bitir
Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?