Agustos 2022 1.Deneme Sınavı 

Sınav Sonucunuz [Doğru/Toplam Soru]

#1. Görseldeki pozisyon kazazedeye hangi durumda verilir?

#2. Araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan hangisi doğru verilmiştir?

#3. Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Select all that apply:

#4. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

#5. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

#6. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

#7. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

#9. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

#10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Select all that apply:

#11. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

#12. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

#13. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

#14. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

#15. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

#16. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

#18. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#19. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

#20. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#21. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

#22. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

#23. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

#24. Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

#25. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

#26. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

#27. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

#28. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

#29. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

#30. Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

#31. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

#32. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

#33. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

#34. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

#35. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

#36. Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

#37. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

#38. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

#39. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

#40. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

#41. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#42. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

#43. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

#44. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

#45. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#46. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

#47. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

#48. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

#49. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Sonraki

#50. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Sınavı Bitir
Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?