Eylül 2022 1.Deneme Sınavı 

Sınav Sonucunuz [Doğru/Toplam Soru]

#1. Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

#3. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

#5. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

#8. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

#9. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#11. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

#12. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

#14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

#15. Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

#16. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

#17. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

#18. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

#20. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

#21. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

#24. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

#25. Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

#27. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

#28. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

#29. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

#30. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

#32. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

#33. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

#34. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

#35. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#38. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

#39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#40. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#41. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

#42. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

#43. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

#44. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

#45. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#46. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

#47. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

#49. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

#50. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Sınavı Bitir
Whatsapp
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Pek Aydınlar Sürücü Kursu
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?