Pendik Çadırcı İş Merkezi

Haziran 2.Denemesi

Aydınlar Sürücü Kursu Deneme Sınav Sonuçları

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

#1. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

#2. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#3. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

#4. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

#5. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#7. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

#8. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

#9. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#10. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

#11. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

#13. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

#14. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

#15. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

#16. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

#17. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#18. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

#19. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#21. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

#22. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

#24. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

#25. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

#26. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

#27. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

#28. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

#29. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

#30. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#31. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

#32. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

#33. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

#34. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

#35. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

#36. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

#37. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

#38. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

#39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

#40. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

#41. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#42. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

#43. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

Sınavı Bitir