Pendik Çadırcı İş Merkezi

Haziran 2.Denemesi

Aydınlar Sürücü Kursu Deneme Sınav Sonuçları

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

#1. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

#2. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

#3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#4. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#5. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

#6. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

#7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

#8. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

#9. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

#10. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#12. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

#13. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

#14. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

#16. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

#17. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

#18. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

#19. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

#20. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

#21. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

#23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#24. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

#25. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

#26. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

#27. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

#28. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

#29. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Sınavı Bitir