Pendik Çadırcı İş Merkezi

Haziran 2.Denemesi

Aydınlar Sürücü Kursu Deneme Sınav Sonuçları

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

#1. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

#2. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

#3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#4. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

#5. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#6. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

#7. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

#8. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

#9. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

#11. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

#13. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#15. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

#16. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

#17. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

#18. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

#19. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

#20. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

#21. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

#22. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

#23. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

#24. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

#25. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#26. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

#27. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

#28. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

#29. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

#30. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

#31. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

#32. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

#33. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#34. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#36. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

#37. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

#38. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

#39. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

#40. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

#41. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

#42. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

#43. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Sınavı Bitir