Pendik Çadırcı İş Merkezi

Haziran 2.Denemesi

Aydınlar Sürücü Kursu Deneme Sınav Sonuçları

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

E-sınavda başarılı olmak için lütfen sınav anında heyecanlanmayınız. Sürücü kursunun vermiş olduğu kitaptan konulara derinlemesine çalışınız. Sınav görevlilerin sınavın uygulanışı ile ilgili verdiği bilgileri dikkatlice dinleyiniz. Soruları dikkatli okuyunuz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi değildir gibi şaşırtmalı sorular okuduklarınızı yanlış algılayıp hatalı yanıt vermenize neden olabilir. Bu nedenle soruları dikkatlice ve anlayarak okuyunuz. Sınava hazırlanan bir aday için sınav süresi genelde yeterli olmaktadır. Herhangi özel bir nedeniniz yoksa sınav süresini yetiştiremeyeceğiniz hususunda stres yaşamayınız.

#1. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

#3. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

#4. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

#5. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

#6. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

#9. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

#10. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

#12. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

#14. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

#15. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

#16. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

#17. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

#18. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

#19. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

#20. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

#21. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

#22. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

#23. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

#24. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

#25. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

#26. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

#27. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

#28. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

#29. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

#30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

#31. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#32. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#33. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

#34. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#35. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

#36. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

#37. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

#38. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

#39. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

#40. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

#41. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

#42. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

#43. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

Sınavı Bitir